Občina KP

O vasi

Vas je postavljena pod Tinjanom, na položnem vznožju gričev Goli hrib (217 m) in Kaštelir (214 m), na severni strani Rižanske doline.vas dekani

Skozi Dekane tečeta vodotoka Potok in občasni Sekolovec. Oba se kmalu pod vasjo izlijeta v reko Rižano.

Tik pod vasjo je glavna cestna povezava Koper-Ljubljana, ki pa jo je v letu 2004 nadomestila nova sodobna avtocesta. S tem je vas, po mnogih desetletjih, razbremenjena stalnega hrupa ter izpušnih plinov.

Ime Dekani je vezano na plemeniško družino Cani ali de'Cani, ki izhaja iz kraja Sulmone v italijanskih Abruzzih. Po nekaterih podatkih naj bi vas pripadala družini de'Cani že v 15. stol., saj je na hiši št.185 v Dekanih ohranjen grb družine Cani z letnico 1479.

kamniti grb CaniVas je omenjena leta 1467 kot VILLA CANUM. V pisnih virih pa jo zasledimo že leta 1229, med tem ko so arheološke najdbe iz okolice Dekanov seveda veliko starejše; antične in zgodnje srednjeveške. Marca leta 1979 so v bližini izkopali mozaični opečni zid, ostanek rimske hiše.

Slovenski prevod 'Pasja vas', ki se je ohranil vse do današnjih dni, je po De Francesciju nastal v času naseljevanja Slovanov na koprsko območje okrog leta 1300 in kaže na to, da slovanski naseljenci drugih sosednjih krajev takrat še niso poselili. Poimenovali so le Dekane, ki so takrat že nosili ime po plemiški družini de'Cani, ki so bili lastniki tamkajšnjih posesti.

Nekaj več podatkov o samem kraju, družini de'Cani in sakralnih zgradbah, nam daje koprski škof P. Naldini, ki v svoji znani Corografiji iz leta 1700 pravi: ''Vas leži v vznožju hriba, na rahlo nagnjenem pobočju, ki je vse okoli sadonosno. Hiše so razvrščene v dveh vrstah, tako, da se obe vrsti združujeta na širokem vaškem trgu.'' Danes je v Dekanih seveda več ulic kot v davnih Naldinijevih časih.

V obdobju narodnega prebujenja je bila leta 1869 v Dekanih ustanovljena čitalnica, leta 1899 je bilo ustanovljeno pevsko-bralno društvo Zrinjski, leta 1905 godbeno društvo Lira, leta 1912 pa so dali pečat gasilskemu društvu. Pod italijansko okupacijo se je 29.6.1932 zbralo pred občinskim uradom več sto kmetov, ki so zahtevali pouk v materinsčini in znižanje davkov.

Vas Dekani se je po drugi svetovni vojni močno razširila in kmalu prerasla v večje naselje. Po letu 1951 je kraj postal industrijski, saj so tu zgradili tovarno ključavnic in kovinske galanterije Lama, kemično tovarno Kemiplas, hladilnico in mlekarno. Vas ima tudi svojo pošto, Osnovno šolo in vrtec, dve trgovini, gostilni, Gasilski dom, Zdravstveni dom ter Krajevno skupnost z več namenskimi prostori.

V Dekanih je tudi veliko športnega življenja. Med najuspešnejšimi so seveda nogometaši, ki igrajo za svoj priljubljeni NK Jadran Dekani.nk dekani

Iz vasi Dekani je tudi znana osebnost popularne glasbe Tinkara Kovač.

Tudi Dekani se ponašajo z zanimivo arhitekturo, z mnogimi kamnitimi portali (portoni) ali kolonami, ki jih domačini spretno obnavljajo in vključujejo v svoje novogradnje. Vaško župnijsko cerkev je leta 1493 posvetil koprski škof Jakob Valaresso. Pokopališče ima dve kapelici, prav tam pa je tudi spomenik NOB.

V Dekanih živi 1409 prebivalcev (705 moških, 704 žensk), v 414 družinah ter 367 stanovanjskih stavbah. (Vir: Statist. urad RS)  

Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991
Št. preb. 778 959 1157 967 1109 1202 1277
Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk click here

Kontakt

image Krajevna skupnost DEKANI
    Dekani 209   Dekani 6271
    Slovenija

image Tajništvo:
    ga. Saša Vogrin
    (05) 658 00 83

image krajevnaskupnost.dekani@siol.net

  Natisni

Pišite namPravice pridržane © 2015 KS Dekani